sha" styetch_section":"secemen-elem :"seceminer>gap-notretch_s_section":"secrowtretch_section":"seceminer :"secemi-33ection-wrap"> eminer :"sec"elementor-section elementlementorlementor-selementorlementofault elementoeminertor-shaction":"seceminerodal-tor-section elementment.elemtretch_s_section":"secwlementor-ctretch_s_ection":"sec"elementor-section elementlementor:"secwlemenr:"secwlemenleme.elementolementor-selementolementofault elementowlemenlementowlemenlementoeme.elemento.or-secttretch_ection":"secwlementemen-elemtor-shaction"9259 .elementor ">action".elementoodal-t">aa-porog-video/"> eminer :"sec"elementor-section elementlementorlementor-selementorlementofault elementoeminertor-shaction":"seceminerodal-tor-section elementment.elemtretch_s_section":"secwlementor-ctretch_s_ection":"sec"elementor-section elementlementor-or-sectionntor-elemefy-content:spor-sectionntor-elen-mobile .elementoor-sectionntor-elen-nsform:sor-sectionntor-elemealign:leftntent:spor-sectionntor-elen-c=1ft.rseceettingpor-sectionntor-elen-center;or-sectionntor-elen-burg:spor-sectionwlemenr:"secwlemenlntor-elelementor-selementorlementofault elementowlemenlementoata-id="5dfd3247"tepr_ss-enmation":&sform:ot;mountains&nt.elemation":entor-elemot;mountains¢ermation":burg:s"stementowlemenlementontor-ele.or-secttretch_ection":"secwlementemen-elemtor-shch_ento rolntontoiggHourson":"secntor-element.elor-sectionntor-elemeemen-elem :"secntor-element.elementor-eleme259 .elementor-element.eafter{content:"";":tul.goog-elem1-lementorlen":"secntor-eleref="en"-elemment -elemmentment-5empllemen -elemmentmory{ or-tem-elemmentmhrend-elemmentm="M5">aa-porog-video/"> Тталуб\u043e\utra87"lif="hten"-elemment -elemmentment-5empllemen -elemmentmory{ or-tem-elemmentm11063">aa-porog-video/"> Ттыtra87"lif="hten"-elemment -elemmentment-5empllemen -elemmentmory{ or-tem-elemmentm3852">aa-porog-video/"> Раmeta metpe="е 2021tra87"lif="hten"-elemment -elemmentment-5t:25px -elemmentmory{ ot:25px -elemmentmhas-layouren cure.ge--elemment -elemmentm3549">aa-n":"secment :"secment9337 .e">О мЛашаplicaхtra8 tul.n".ubr-elemor-sectionntor-elen-mobile .g" vihten"-elemment -elemmentment-5empllemen -elemmentmory{ or-tem-elemmentm8995">aa-porog-video/"> Ра пtra87"lif=vihten"-elemment -elemmentment-5empllemen -elemmentmory{ or-tem-elemmentm2852">aa-porog-video/"> Фоlictra87"lif=vihten"-elemment -elemmentment-5empllemen -elemmentmory{ or-tem-elemmentm2882">aa-porog-video/"> aft" /> tra87"lif=vihten"-elemment -elemmentment-5empllemen -elemmentmory{ or-tem-elemmentm1864">aa-porog-video/"> Дe="вe=" п, оliчёliыtra87"lif=vihten"-elemment -elemmentment-5empllemen -elemmentmory{ or-tem-elemmentm86"/>>aa-porog-video/"> КЛаiы, сх"мыtra87"lif=vihten"-elemment -elemmentment-5empllemen -elemmentmory{ or-tem-elemmentm163/>>aa-porog-video/"> Аen by" /aa-n":"secment :"secment9337 .e">КЛЏ/rss+гtra8 tul.n".ubr-elemor-sectionntor-elen-mobile .g" vihten"-elemment -elemmentment-5empllemen -elemmentmory{ or-tem-elemmentm1639>>aa-porog-video/"> КЛЏ/r шnt="лаtra87"lif=vihten"-elemment -elemmentment-5empllemen -elemmentmory{ or-tem-elemmentm9018>>aa-porog-video/"> aft" /> <КЛЏ/r шnt="лыtra87"lif=vihten"-elemment -elemmentment-5empllemen -elemmentmory{ or-tem-elemmentm9007>>aa-porog-video/"> СtЛаяж by"еtra87"lif="/ulf="/lif="hten"-elemment -elemmentment-5t:25px -elemmentmory{ ot:25px -elemmentmhas-layouren cure.ge--elemment -elemmentm3552">aa-n":"secment :"secment9337 .e">О нЛЁtra8 tul.n".ubr-elemor-sectionntor-elen-mobile .g" vihten"-elemment -elemmentment-5empllemen -elemmentmory{ or-tem-elemmentm1507>>aa-porog-video/"> К="нlicatliыtra87"lif=vihten"-elemment -elemmentment-5empllemen -elemmentmory{ or-tem-elemmentm3014">aa-porog-video/"> К="мtpe=" /aa-porog-video/"> СtИ <нЛЁtra87"lif=vihten"-elemment -elemmentment-5empllemen -elemmentmory{ or-tem-elemmentm2869>>aa-porog-video/"> Нtpeанды<нЛaa-porog-video/"> Инlten ЛІ"яtra87"lif="/ulf="/lif="hten"trp-lect","@-swiuot;ecemen-elem -elemment -elemmentment-5empllemen -elemmentmory{ olect","@_swiuot;e -elemmentmhas-layouren -elemmentm15587>>aa-porog-video/"> >aspan >aspan n"trp-ls-lect","@-":"+7>EN>aa-porog-video/"> elemen="12h/14430ru_ RU>aa-porog-video/"> elemen="12h/14430de_LINK DEDEo\t;:"sec-elemcenter" rolntobuttu-secs1o\t;en#Mileo\t;:&q/uot;sec-eleo\t;en#f="/ulf"seceminot;:&7>DEaa-porog-video/"> Тталуб\u043e\utra87"lif="hten"-elemment -elemmentment-5empllemen -elemmentmory{ or-tem-elemmentmhrend-elemmentm="M5">aa-porink rel="altourl" n":"secment">Ттыtra87"lif="hten"-elemment -elemmentment-5empllemen -elemmentmory{ or-tem-elemmentm3852">aa-porog-video/"> Раmeta metpe="е 2021tra87"lif="hten"-elemment -elemmentment-5t:25px -elemmentmory{ ot:25px -elemmentmhas-layouren cure.ge--elemment -elemmentm3549">aa-n":"secment :"secment9337 .e">О мЛашаplicaхtra8 tul.n".ubr-elemor-sectionntor-elen-mobile .g" vihten"-elemment -elemmentment-5empllemen -elemmentmory{ or-tem-elemmentm1507>>aa-porog-video/"> Ра пtra87"lif=vihten"-elemment -elemmentment-5empllemen -elemmentmory{ or-tem-elemmentm2852">aa-porog-video/"> Фоlictra87"lif=vihten"-elemment -elemmentment-5empllemen -elemmentmory{ or-tem-elemmentm2852">aa-porog-video/"> aft" /> tra87"lif=vihten"-elemment -elemmentment-5empllemen -elemmentmory{ or-tem-elemmentm1864">aa-porog-video/"> Дe="вe=" п, оliчёliыtra87"lif=vihten"-elemment -elemmentment-5empllemen -elemmentmory{ or-tem-elemmentm86"/>>aa-porog-video/"> КЛаiы, сх"мыtra87"lif=vihten"-elemment -elemmentment-5empllemen -elemmentmory{ or-tem-elemmentm86"/>>aa-porog-video/"> Аen by" /aa-n":"secment :"secment9337 .e">КЛЏ/rss+гtra8 tul.n".ubr-elemor-sectionntor-elen-mobile .g" vihten"-elemment -elemmentment-5empllemen -elemmentmory{ or-tem-elemmentm1639>>aa-porog-video/"> КЛаiы, сх"мыtra87"lif=ten"-elemment -elemmentment-5empllemen -elemmentmory{ or-tem-elemmentm9018>>aa-porog-video/"> aft" /> <КЛЏ/r шnt="лыtra87"lif=vihten"-elemment -elemmentment-5empllemen -elemmentmory{ or-tem-elemmentm9018>>aa-porog-video/"> СtЛаяж by"еtra87"lif="/ulf="/lif="hten"-elemment -elemmentment-5t:25px -elemmentmory{ ot:25px -elemmentmhas-layouren cure.ge--elemment -elemmentm3552">aa-n":"secment :"secment9337 .e">О нЛЁtra8 tul.n".ubr-elemor-sectionntor-elen-mobile .g" vihten"-elemment -elemmentment-5empllemen -elemmentmory{ or-tem-elemmentm1507>>aa-porog-video/"> К="нlicatliыtra87"lif=vihten"-elemment -elemmentment-5empllemen -elemmentmory{ or-tem-elemmentm1507>>aa-porog-video/"> К="мtpe=" /aa-porog-video/"> СtИ <нЛЁtra87"lif=vihten"-elemment -elemmentment-5empllemen -elemmentmory{ or-tem-elemmentm2869>>aa-porog-video/"> Нtpeанды<нЛ>aa-porog-video/"> Инlten ЛІ"яtra87"lif="/ulf="/lif="hten"trp-lect","@-swiuot;ecemen-elem -elemment -elemmentment-5empllemen -elemmentmory{ olect","@_swiuot;e -elemmentmhas-layouren -elemmentm15587>>aa-porog-vido/"> >aspan elemen="12h/14430de_LINK >aspan n"trp-ls-lect","@ls-lect","@-":"+7>DE>aa-porog-video/"> elemen="12h/14430de_LINK RU>aa-porog-video/"> elemen="12h/14430de_LINK DElectentment-5emcenter" >lecteid='tor-'> elementor-page-2888"> lecta-elementor-type="heator-p:"secment93nan
eminer :&q100an
eminer :&q100an /uc eleminerodal-tor-section elem /uc eoinggHouquot;:"seceminertyetch_se" styetca" styetch_action":"secemine styetch_action":"247" dach_se" -
eminer :&q100an
eminer :&q100an lectentment-5e> elementor-page-2888">
eminer :&q100an aa-porog-vpt_ot;._btenecrumbs_bar_inggH bted_ndex._1yandex.ru0de_L:100%-flaaalemenbtenecrumbs""@-":"+7>DEt;-elemmt;ecemen- fa farangle-yrighibtenersep-iposya":ui>ontaty"/ulf @-":"+7>DEDE"t">aa-porog-vm3552">_tabnone"лtitle="SibRaft » Лангутайскиquot;:f="/ulfont;sequot;:f=ot;:n":&que" styetca" styetch_action":"secemine styetch_action":"247" dach_se"
eminer :&-1ot;sec"elementor-section elementlementorlementor-selementor7ad4be8fault elemen7ad4be8fault eldata-id="5dfd3uot;seceminerodal-tor-section elementment.elemtretch_s_section":"secwlementor-ctretch_s_ection":"sec"elementor-section elementlementor-or-sectionntor-ele47b0a7doementor-ele.elementolementor-selemerel=go"t element47b0a7dolementoata-id="5dfd3247"tepr_ss-encttretch_ectirel=g:"secwlementemen-elemtor-shch_ento rolntontoiggHoursonmentemen-elemtor-shch_enrel=gocemine stynmen"al" n":"secment">Т;secwlementajswde_LINK421 eminer :&-1ot;sec"elementor-section elementlementorlementor-selementorb8dc74blementomentb8dc74blementodata-id="5dfd3uot;seceminerodal-tor-section elementment.elemtretch_s_section":"secwlementor-ctretch_s_ection":"sec"elementor-section elementlementor-or-sectionntor-ele293d924ecwlemenleme.elementolementor-selemenntoreditorett element293d924elementoata-id="5dfd3247"tepr_ss-encttretch_ectinntoreditor:"secwlementemen-elemtor-shch_ento rolntontoiggHoursonmentemen-elemtor-shch_ennntoreditorp"> eminer learfixtp-p"@-":"+ndex.ruentor: #6c7c69;tp-bcВскмя pertn&quo:кubr-глn&qSibRaчihteenp:nuot;:&que" styetca" s styetca" styetch_action":"seceminer :"secemi-33ection-wrap"> eminer :&-1ot;sec"elementor-section elementlementorlementor-selementor417d2ac7ault elemen417d2ac7ault eldata-id="5dfd3uot;seceminerodal-tor-section elementment.elemtretch_s_section":"secwlementor-ctretch_s_ection":"sec"elementor-section elementlementor-or-sectionntor-ele53981471ntolementor-selemntolementor-selemenntoreditorett element53981471lementoata-id="5dfd3247"tepr_ss-encttretch_ectinntoreditor:"secwlementemen-elemtor-shch_ento rolntontoiggHoursonmentemen-elemtor-shch_ennntoreditorp"> eminer learfixtp-p"@-":"+ndex.ruentor: #6c7c69;tp-bcP"clo: +7-9836-90-11-90@-":"+ndex.ruentor: #6c7c69;tp-bcEmail: ot;secm eminer :&-1ot;sec"elementor-section elementlementorlementor-selementor1d2554cault elemen1d2554cault eldata-id="5dfd3uot;seceminerodal-tor-section elementment.elemtretch_s_section":"secwlementor-ctretch_s_ection":"sec"elementor-section elementlementor-or-sectionntor-ele3c22b6b4ntolementor-selemntolementor-selemenntoreditorett element3c22b6b4lementoata-id="5dfd3247"tepr_ss-encttretch_ectinntoreditor:"secwlementemen-elemtor-shch_ento rolntontoiggHoursonmentemen-elemtor-shch_ennntoreditorp"> eminer learfixtp-p"@-":"+ndex.ruentor: #6c7c69;tp-bcAdd eminer :&-1ot;sec"elementor-section elementlementorlementor-selementor565bd027ault elemen565bd027ault eldata-id="5dfd3uot;seceminerodal-tor-section elementment.elemtretch_s_section":"secwlementor-ctretch_s_ection":"sec"elementor-section elementlementor-or-sectionntor-ele1aee2efiv class="elementosquariv class="elgrid-0an ction elementosocia87"tonon elementosocia87"ton-instn&qupan instn&qups://wylegle sing#!trrgat,"_blank;sec"eleme-":"+7>DEInstn&qupf="/ulf&quelemet;ecemen-fab farinstn&qup"":ui>uelemesectmineot;secemine stntor-ctretch_s_ection&grid-gion/lrsonmenuot;secment9337 .e">ction elementosocia87"tonon elementosocia87"ton-facebook-fan facebooks://wylegle #!trrgat,"_blank;sec"eleme-":"+7>DEFacebook-ff="/ulf&quelemet;ecemen-fab farfacebook-f"":ui>uelemesectmineot;secemine stntor-ctretch_s_ection&grid-gion/lrsonmenuot;secment9337 .e">ction elementosocia87"tonon elementosocia87"ton-braft.ran braft.rs://wc/AnrySwang#!trrgat,"_blank;sec"eleme-":"+7>DEYraft.rf="/ulf&quelemet;ecemen-fab farbraft.r"":ui>uelemesectmineot;secemine stntor-ctretch_s_ection&grid-gion/lrsonmenuot;secment9337 .e">ction elementosocia87"tonon elementosocia87"ton-vkan DEVkf="/ulf&quelemet;ecemen-fab farvk"":ui>uelemesectmineot;secemine nuot;:&que" styetca" s styetca" styetch_action":"seceminer :"secemi-33ection-wrap"> eminer :&-1ot;sec"elementor-section elementlementorlementor-selementordb8310blementomentdb8310blementolemento="5dfd3uot;seceminerodal-tor-section elementment.elemtretch_s_section":"secwlementor-ctretch_s_ection":"sec"elementor-section elementlementor-or-sectionntor-ele858c4="elementor e-selemntolementor-selemesidebarett element858c4="lementoata-id="5dfd3247"tepr_ss-encttretch_ectisidebar:"secwlementemen-elemtor-shch_ento rolntontoiggHoursonuot;menten cur_html--p:"scttretchelem-selemncttretcen cur_html"t">aa-porog-vhele-selemnen cur-html-47"tepr> var _tmr =nctndow._tmr || (ctndow._tmr = []); _tmr.push({id: "2603918", h_ec: "og-vView", ("mou: (new D&qu()).tepTimu()}); (funsectio(d, w,;me) { ifo(d.tepEr-shchById(me)) return; var ts = d.cre&quEr-shch("lect",r); ts.h_ec = innto/javalect",r; ts.async = paue; ts.id = id; ts.src = ate" hrefntorfwz1.mailent/js/code.js"; var f = funsectio() {var s = d.tepEr-shchsByTagNamu("lect",r)[0]; s.pot;:tNode.insertBefore(ts, ();}; ifo(w.oprea == a[lemmen Oprea]") { d.addEv;:tListeggH("DOMCreversLoaduot, f, fpe-t); }ntose { f(); } })(docushch,nctndow, inopmailru-code"); f=" aa-porog-vhele-selemnen cur-html-47"tepr> curat(funsectio(w, d, c) { at(w[c] =nc[c] || []).push(funsecti() { atttttvar oT23:5s = { atttttttttprommen: 6991867, attttt}; try { atttttttttw.nto100Civider = new nto100(oT23:5s); } catch(e) { } }); var n = d.tepEr-shchsByTagNamu("lect",r)[0], ats = d.cre&quEr-shch("lect",r), atf = funsectio() { n.pot;:tNode.insertBefore(s, n); }; s.h_ec = innto/javalect",r; s.async = paue; s.src = at(d.lementor.protoent == ate" hr" ? ate" hr" : ate" :") + at"ufst.nto100ent/nto100/nto100.js"; atifo(w.oprea == a[lemmen Oprea]") { atd.addEv;:tListeggH("DOMCreversLoaduot, f, fpe-t); }ntose { f(); } })(ctndow, docushch,n"_nto100q"); f="
eminer :&-100an DE nntemementmoda8763cc7a0aun-elemtuael-moda8auael-ceider-moda8auael-moda87en cureuael-moda87eoeverstuael-effch_-1 atuael-aspch_-rento-16_9oursontemen-elemtuael-coeversasec"elementor-sectiouael-moda87gspan"sec"el eminerinl.goreditbellementotolementormation&-key,"ct_coeversault eltolementorinl.goreditbel-enolbarruadvancuot;-p"@-ect", US","ufyastentc.net/shot;2/shot;.js">f="  entyetcentyetsonnstyetca"nstyetcanstyetc %2F&r-":"+7>DEuef="/ulf&querodal-tor-seuael-overlaya>entyetcentyet entor-sectiouael-moda87ah_sectquot;sec"eldynamicp-flag- ntojslex-fl">var trp_ment = {tpancen cur_ajax_url":ate" hr\/\tylegle sin\gle-postmul\tilict",\l//sibraf >ato_querya:an n&qu,tpancuttu-seccm15588>>a:axlront,tpancen552">_m15588>>a:an n&qu,tpancskincsn ec nts":["[mentotrp-flag- >atspanl:{isn ec nt;:"gspanl,tacce-sle;:"gnggHnntou,tattribute":ape-t}},tpancattributescacce-sles":["outeHnntou,tgnggHnntou,tR0l",tvalue",ttlaceholderl,tgspanl,tlterl,taty",tcoeversa],tgolnflag- var cwpUgs/Sation&q = {tajaxl:{iurl":a\gle-admin\/admin-ajax.php"}};f=" f=" /* >Tspanl:"Thure was atproblmul,tremoveFianl:"Removeu,tRupportP8>>Cachbell:paue}; /* ]]> */ f=" f=" var E elementProFrustmudConfig = {tajaxurl":ate" hr\/\tylegle sin\gle-admin\/admin-ajax.php",tnoncu":a6df8c805e9u,tg185":{itoc_no_h:labels_fividl:io\t;:"sec-elemcenter" rolntobuttu-secs3180o\t;en#No h:labels wure fivid ecothis t8>>.o\t;:&q\/uot;sec-eleo\t;en#e},"shot;Bnam="sNetworksl:{ifacebook":{itspanl:"Facebookl,tlas_civider":paue},"gwilntr":{itspanl:"Twilntr"},tgoogle":{itspanl:"Google+l,tlas_civider":paue},"/dekeabe":{itspanl:"LdekeaInl,tlas_civider":paue},"pievef=" var uael_parntclescsect", = {tuael_parntclescurl":ate" hr\/\tylegle sin\gle-postmul\tilict",\llagsmaf -n element\p"cooss\pmin-j,\llael-parntcles.loadssu,tparntclescurl":ate" hr\/\tylegle sin\gle-postmul\tilict",\llagsmaf -n element\p"cooss\plib\tiarntcles\tiarntcles.loadssu};f=" var n elementFrustmudConfig = {tenviruslemeMode":{iedit":ape-t,"wpPreview":ape-t},"A185":{ishot;OnFacebookl:io\t;:"sec-elemcenter" rolntobuttu-secs3181o\t;en#Shot; ecoFacebooko\t;:&q\/uot;sec-eleo\t;en#e,ishot;OnTwilntr":io\t;:"sec-elemcenter" rolntobuttu-secs3182o\t;en#Shot; ecoTwilntro\t;:&q\/uot;sec-eleo\t;en#e,ipieIt":io\t;:"sec-elemcenter" rolntobuttu-secs3183o\t;en#Pie ito\t;:&q\/uot;sec-eleo\t;en#e,i","@sibr":io\t;:"sec-elemcenter" rolntobuttu-secs3184o\t;en#D,"@sibro\t;:&q\/uot;sec-eleo\t;en#e,i","@sibrIm8>>a:ao\t;:"sec-elemcenter" rolntobuttu-secs3185o\t;en#D,"@sibr ABAIAo\t;:&q\/uot;sec-eleo\t;en#e,irm:oscreena:ao\t;:"sec-elemcenter" rolntobuttu-secs3186o\t;en#Fm:oscreeno\t;:&q\/uot;sec-eleo\t;en#e,izooma:ao\t;:"sec-elemcenter" rolntobuttu-secs3187o\t;en#Zoomo\t;:&q\/uot;sec-eleo\t;en#e,ishot;a:ao\t;:"sec-elemcenter" rolntobuttu-secs3188o\t;en#Shot;o\t;:&q\/uot;sec-eleo\t;en#e,itlayVuot;a:ao\t;:"sec-elemcenter" rolntobuttu-secs3189o\t;en#Play Vuot;o\t;:&q\/uot;sec-eleo\t;en#e,itreviousa:ao\t;:"sec-elemcenter" rolntobuttu-secs3190o\t;en#Previouso\t;:&q\/uot;sec-eleo\t;en#e,inext":io\t;:"sec-elemcenter" rolntobuttu-secs3191o\t;en#Neleo\t;:&q\/uot;sec-eleo\t;en#e,iclose":io\t;:"sec-elemcenter" rolntobuttu-secs3192o\t;en#Closeo\t;:&q\/uot;sec-eleo\t;en#e},"As_rtl":ape-t,"btenkpointsl:{ixsl:0,isma:480,imr":768,"l5":1025,"xl":1440,ixxl":1600},"vers>a:[],teditorPrefe>a:ate" hr\/\tylegle sin\gle-postmul\t//sibra\ft.ru\/wp-conten\/31ploads/fo}}; f=" f=" ctndow.scope_array = []; mine styctndow.backend = 0; mine styjQuery.cauot;Sect", = funsecti( url, oT23:5s ) { mine sty // Allow user to set any oT23:5 exce", formcentT_ec, cauot, and url. mine sty oT23:5s = jQuery.ntoend( oT23:5s || {}, { mine sty centT_ec: tlect",r, mine sty cauot: paue, mine sty url: url mine sty }); mine sty // Return the jqXHR lemmen so we can chaie callbacks. mine sty return jQuery.ajax( oT23:5s ); mine sty}; mine st atjQuery(nctndow ).ti( tn element/frustmud/init", funsecti() { mine sty n elementFrustmud.hooks.addAsecti( "frustmud/n eleme_teney/global", funsecti( $scope, $ ){ mine sty ifo( "un&quined" == h_ecof $scope ) { mine sty y return; mine sty } mine sty ifo( $scope.lasCtor-( "uael-parntcle-yesau) ) { mine sty yctndow.scope_array.push( $scope ); mine sty $scope.uind(".uael-parntcle-quotpre").addCtor-("jslislenablmd"); mine sty }tose{ mine sty yreturn; mine sty } mine sty if(n elementFrustmud.isEditMode() && $scope.uind(".uael-parntcle-quotpre").lasCtor-("jslislenablmd") && ctndow.backend == 0 ){o%2F&&&&&&&&&&var uael_url = uael_parntclescsect",.uael_parntclescurl; mine sty mine sty jQuery.cauot;Sect",( uael_url ); mine sty ctndow.backend = 1; mine sty }tose if(n elementFrustmud.isEditMode()){ mine sty &var uael_url = uael_parntclescsect",.uael_parntclescurl; mine sty jQuery.cauot;Sect",( uael_url ).done(funsecti(){ mine sty y var flag = paue; mine sty y}); mine sty } mine sty }); mine sty}); mine styjQuery(docushch).teney(funsecti(){ mine sty ifo( jQuery.uind( ".uael-parntcle-yesau).length < 1 ) { mine sty return; mine sty } mine sty var uael_url = uael_parntclescsect",.uael_parntclescurl; mine sty jQuery.cauot;Sect", = funsecti( url, oT23:5s ) { mine sty // Allow user to set any oT23:5 exce", formcentT_ec, cauot, and url. mine sty oT23:5s = jQuery.ntoend( oT23:5s || {}, { mine sty centT_ec: tlect",r, mine sty cauot: paue, mine sty url: url mine sty y}); mine sty // Return the jqXHR lemmen so we can chaie callbacks. mine sty return jQuery.ajax( oT23:5s ); mine styy}; mine st jQuery.cauot;Sect",( uael_url ); mine sty}); f=" try{!funsecti(t){"use strict";t(docushch).teney(funsecti(){n elementFrustmud.hooks.addAsecti("frustmud/n eleme_teney/global",funsecti(n){var e=t(n).uind(".wvt-panorama");if(n.length){var o=e.attr(iidl);wvtp.cre&qu(o,wvtf[o])}})})}(jQuery)}catch(e){possoln.log(e)}f=" // Play List Vuot; Gallery lect",s: jQuery(docushch).teney(funsecti(){ atjQuery("#uc_play_n","_quot;_gallery_or-shch_e15470y).unitegallery({ gallery_theme:"quot;r, gallery_0de_L:"1024r, m gallery_linkDe:"500r, m themecskin: tyrigherhumb" }); }); f=" { "@postmxt": Oangl"styuotma.orgr, "@t_ec": "TravelAgmncyr, "rel=go: ate" hrefylegle single-postmult//sibrafn&quon&q-rm:o-vers-01;trp-, "priceRp-cgo: aRUB-, "ttol,"cloo: a+79500512251 \u0438 +79836901190-, ""lif=: a\u0422\u0443\u0440\u043a\u043b\u0443\u0431 a" styel, "n&quo: ate" hrefylegle single-postmult//sibrafn&quon&q-rm:o-vers-01;trp-, "-12-05T23:5": a\u0421\u043f\u043b\u0430\u0432\u044b \u043f\u043e \u0440\u0435\u043a\u0430\u043c, \u0440\u0430\u0444\u0442\u0438\u043d\u0433, \u043a\u0430\u044f\u043a\u0438\u043d\u0433, \u0432\u043e\u0434\u043d\u044b\u0439 \u0442\u0443\u0440\u0438\u0437\u043c.-, "gt;a: { "@t_ec": "GeoCoordin&qusr, "naectude": nm:o, "nongctude": nm:o }, "url": ate" hrefylegle sin-, "slifAs": [ "te" href> facebooks://wylegle /r, "te" href> braft.rs://wuser/AnrySwanr, "te" href> instn&qups://wylegle sing# ], "tontoctPoint": { "@t_ec": "ContoctPoint", "ttol,"cloo: a+79836901190-, "tontoctT_ec": "en curer service-, "email": "slegle @mailent-, "tontoctOT23:5": a-, "ot;aServuot: a-, "ovailablmL15588>>a: nm:o }, "addf="